Project goal

Re-creating the image of a brand that has been operating for over 7 years on the Polish and foreign market with the sale of its own designer aprons for adults and children. Build an online store, where all clothes and gadgets will be in a bright and pleasant-looking way, so that users can make purchases in a pleasant way.

Challenges

The previous page was made on software that has not been used for a long time, and the appearance of the site did not encourage shopping anymore because of its low readability. The first challenge was to create store graphic designs and program the automated purchasing system in the online store. Another challenge was to present such a large number of LOOKLIKECOOKie products in a fairly legible and eye-friendly. The store operates on a large number of countries in different languages ​​hence the need to configure the shipping system and appropriate price categories depending on the quantity of products ordered in different weights.

Before / After

Old website

The previous store was made in html, which made it very difficult for the customer to quickly change the store.

New website

The new store was placed on the Wocoomerce software with a very intuitive to use, which made it easier for the client to navigate the site pleasantly.

Stage one.

01. Interview and analysis

Interview with the client to meet his needs for a new website. Prepare a graphic design page according to requirements.

Stage two.

02. Project

Propose specific solutions that can be implemented on the new site according to the pre-determined assumptions of the project. Implementation of the amendments reported by the client.

Third stage.

03. Implementation

Preparation of a new website along with its optimization for mobile devices, speed and SEO requirements. Configuration and automation of payment systems and the purchase process by the client as well as installation and launch of the website on the target server.

Final result

01

Information architecture

Logical splitting of bookmarks, placed in visible places CTA buttons.

02

Easy crm

Ability to fully customize subpages according to the type of published text.

03

Graphic design

Modern and fits into the tastes of your target audience.

04

RWD

a fully-responsive site that works well with mobile devices.

05

Speed

Short time to load page.

Summary

  • BRAND IMAGE – Attractive online store, which is a tool for building the brand’s position on the market of designer aprons
  • COHESION – Website design corresponding to the educational value provided by LOOKLIKECOOK
  • USER EXPERIENCE – Customized solutions that have a positive impact on user experience while using the site
  • FULL RESPONSIBILITY – Comfortable reading of articles even on small screens of smartphones

More case studies

SEE MORE

 

Cel projektu

Celem projektu było wyodrębnienie i szczegółowo przedstawienie jednej z ofert marki Blacktie w sposób nowoczesny i niestandardowy. Miał zostać przestawiony elegancki styl, ponieważ witryna dotyczyła oferty agencji eventowej, gdzie panowie w garniturach są wynajmowani na imprezy, aby zapewniać ć gościom wysoki poziom obsługi.

Wyzwania

Strona ma nietypowy sposób działania i nie wygląda jak typowa witryna. Został zachowany minimalizm, mała ilość treści tworząca historię i proces obsługi gości w analogicznej kolejności.

Etap pierwszy.

01. Wywiad i analiza

Przeprowadzenie wywiadu z klientem w celu poznania jego potrzeb dotyczących nowej strony internetowej. Przygotowanie projektu graficznego strony według wymagań.

Etap drugi.

02. Projekt

Zaproponowanie konkretnych rozwiązań możliwych do wdrożenia na nowej witrynie według wcześniej ustalonych założeń projektu. Wdrożenie poprawek zgłoszonych przez klienta.

Etap trzeci.

03. Wdrożenie

Przygotowanie nowej strony internetowej wraz z jej optymalizacją pod kątem urządzeń mobilnych, szybkości oraz wymagań dotyczących SEO. Konfiguracja i automatyzacja systemów płatniczych i procesu zakupowego przez klienta oraz instalacja i uruchomienie strony na docelowym serwerze.

Efekt finalny

01

Architektura informacji

Logiczny podział zakładek, umieszczone w widocznych miejscach przyciski CTA.

02

Dopasowanie

Możliwość pełnego dostosowania elementów podstron w zależności od rodzaju publikowanego tekstu.

03

Design

Nowoczesny i wpisujący się w gusta grupy docelowej organizacji.

04

RWD

Strona w pełni responsywna i dopasowana do urządzeń mobilnych.

05

Szybkość

Krótki czas ładowania strony.

Podsumowanie

  • WIZERUNEK MARKI – atrakcyjna strona internetowa, która jest narzędziem ofertowym klientom, przedstawiający proces obsługi produktu.
  • SPÓJNOŚĆ – design strony korespondujący z elegancją, przekazywaną przez concierge na eventach
  • USER EXPERIENCE – zastosowane rozwiązań pozytywnie wpływających na doświadczenia użytkowników podczas korzystania ze strony
  • PEŁNA RESPONSYWNOŚĆ – komfortowa lektura artykułów nawet na niewielkich ekranach smartfonów

Inne realizacje

Zobacz więcej realizacji